Omgaan met rouw
en verlies

In het dagelijks leven, en dus ook op het werk, kom je gebeurtenissen tegen die ingrijpend zijn en je uit evenwicht kunnen brengen. Ziekte en overlijden van je collega, een geliefde manager die de organisatie verlaat, een reorganisatie, het ontslag van medewerkers, of een promotie die niet doorgaat. Het zijn maar een paar voorbeelden van wat je in het werkzame leven tegen kunt komen en waar je mee te dealen hebt. Bijna allemaal hebben we er wel eens mee te maken.

Als team kun je bij rouw en verlies baat hebben bij een betrokken buitenstaander, iemand die het gesprek over rouw en verlies op een professionele manier op gang kan brengen en in goede banen kan leiden. Iemand met aandacht voor het groepsproces, maar die ook ziet hoe het individu zich in de groep voelt. Iemand die bespreekbaar maakt waar iedereen mee zit, maar ook uitlegt wat rouw en verlies is. Die weet hoe je op een gezonde manier door dat proces gaat. Zodat je weer een veerkrachtig team wordt.

Onze aanpak:

Rouwbegeleiding is altijd maatwerk, omdat geen team hetzelfde is en elke situatie uniek is. Centraal staat de aandacht die er moet zijn voor actieve verwerking van ingrijpende gebeurtenissen en de zorg voor de behoefte van de individuele medewerkers.

Wel hanteren we een aantal processtappen:

Intake

We starten met een intake met de leidinggevende, om een goed beeld te krijgen van wat er in het team leeft, welke sfeer er heerst rondom de recente gebeurtenissen en hoe we de juiste toon kunnen vinden om te verwoorden waar behoefte aan is.

Groepssessie

Daarna gaan we met het team aan de slag, meestal in een sessie van een halve dag, meer als dat nodig is. We brengen het gesprek op gang over wat er is gebeurd en wat dat met iedereen doet. Daartoe hebben we laagdrempelige hulpmiddelen in spelvorm, die de opening makkelijker maken. We geven uitleg en advies over wat een ‘gezond’ en ‘ongezond’ verwerkingsproces is, en hoe je daar als individu in kunt verschillen. We sluiten af met een blik op de toekomst en brainstormen met elkaar over wat er nodig is om met de nieuwe situatie om te gaan.

We denken vooraf mee over hoe we voor deze sessie een vertrouwelijke setting kunnen creëren, waarin ruimte is voor een lach en een traan, voor ontspanning en praktische handvatten. Bij dat laatste kun je denken aan het organiseren van een afscheidsbijeenkomst of ander passend ritueel, en concrete vervolgafspraken. Waar het team behoefte aan heeft, dat is leidend. Het liefst sluiten we deze sessie af met een lunch, of een hapje of drankje.

Nazorg

Na afloop bespreken we met de leidinggevende hoe de sessie is geweest en welke medewerkers eventueel extra aandacht of zorg nodig hebben.

Arno

Als psycholoog en teamcoach kijk ik op een professionele manier naar het gedrag van  mensen en het gedrag tussen mensen. Bij rouwverwerking zijn beide van belang: hoe gaat het met de medewerkers, hoe gaan ze met elkaar om? Is er ruimte voor ieders behoefte?

Ik krijg vaak te horen dat ik empathisch ben en in een groep snel een vertrouwde sfeer creëer, maar ook zakelijk en doelgericht kan zijn. Als ik die eigenschappen kan combineren om een team verder te helpen in moeilijke tijden, is dat enorm dankbaar en plezierig werk!

Positieve psychologie

In de traditionele psychologie wordt vooral de nadruk gelegd op het oplossen van problemen. Soms is dat ook nodig, maar in het verbeteren van een gezond werkklimaat leggen wij liever de nadruk op wat goed gaat. Vanuit positieve psychologie kijken we naar het zelfbeeld van mensen en hoe je daar zelf invloed hebt. Positieve eigenschappen en jezelf meer leren waarderen; dat maakt nu eenmaal gelukkiger. Meer weten over onze benadering?

Gezonde werkomgeving

Sociale steun, een veilig gevoel, een duidelijke taakomschrijving en ruimte om jezelf te ontplooien; het heeft allemaal een sterke preventieve werking op ziekteverzuim en personeelsverloop. Het verkleint de kans op burn-out of overspannen raken. En als we de werkomgeving betrekken bij het herstel, keert een medewerker met een burn-out tot 100 dagen eerder terug en de kans op terugval is 4 keer zo klein. Dat noemen wij een gezonde werkomgeving. Meer weten?