Klachten
regeling

Klachten over Bureau Beter Werken kunt u bij voorkeur zowel mondeling als schriftelijk indienen. Probeer het liefst zo snel mogelijk mondeling met de betreffende coach in contact te treden. Als de zaak niet onderling kan worden opgelost: omschrijf dan schriftelijk uw klacht, met zoveel mogelijk informatie over de situatie, de toedracht en aard van de klacht. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We streven er naar om uw klacht binnen 10 werkdagen af te handelen. Als de zaak meer onderzoek vraagt laten we u binnen die 10 werkdagen weten hoe de verdere aanpak zal zijn.

Bureau Beter Werken neemt geen klachten in behandeling die:

  • niet direct te relateren zijn aan gedrag, uitspraken of de kwaliteit van het werk van onze eigen mensen.
  • voor klachten over faciliteiten of locaties verwijzen wij naar de desbetreffende leverancier.
  • betrekking hebben op situaties van meer dan een half jaar geleden.

De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen informatie over behandelde klachten gedurende 1 jaar bewaren.
Indien nodig kan bij de behandeling van een klacht of geschil daarover een uitspraak worden gevraagd van een professionele derde. In ons geval is dat de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO), waarvan teamcoaches van Bureau Beter Werken op persoonlijke titel lid zijn. Deze uitspraak is bindend voor Bureau Beter Werken, eventuele consequenties worden door Bureau Beter Werken binnen 10 werkdagen uitgevoerd.