Werkhervatting na overspanning of burn-out

Wanneer een medewerker uitvalt, raakt hij of zij meer kwijt dan zijn gezondheid. Werken is van waarde, omdat het een sociaal netwerk, zingeving en structuur biedt aan je leven. Toch kan de drempel hoog zijn om het werk weer te hervatten, als dat ook de plaats is waar iemand ziek (van) geworden is.

Bureau Beter Werken begeleidt medewerkers die zijn uitgevallen door te helpen ‘ziekmakers’ weg te nemen en ‘betermakers’ te koesteren of te versterken. Het effect is dat iemand met een burn-out of overspanningsklachten vaak 2x zo snel aan het werk gaat, met minimale kans op terugval.

Maatwerk

Iemand die het werk hervat na een burn-out, heeft vaak iets anders nodig dan iemand die overspannen is. Overspannenheid wordt vaak veroorzaakt door een opeenstapeling van gebeurtenissen die de veerkracht te boven gaan. Overspannenheid is kortom een ‘normale’ reactie op een extreme situatie. Is de situatie verbeterd, dan kan iemand ook weer vrij snel zijn of haar werk hervatten.

Bij een burn-out is de problematiek vaak veel complexer. Iemand is volledig uitgeput geraakt door jaren van ongezond werkgedrag (zoals te hard werken, te weinig ‘nee’ zeggen, te hoge eisen stellen aan zichzelf). Bij een burn-out is er meer tijd nodig om ongezonde patronen om te zetten in blijvend gezond werkgedrag.

Gezond werkgedrag in een gezonde werkomgeving

Duurzaam herstel vraagt veel van de medewerker, maar ook van zijn of haar werkomgeving. Als iemand hard aan zijn of haar eigen herstel heeft gewerkt maar terugkomt in een situatie

Bureau Beter Werken maakt gebruik van coachlocaties in Apeldoorn, Deventer, Amersfoort, Zwolle en Arnhem. Desgewenst komen we naar de locatie van de klant. Reiskosten zijn € 0,25 per km.

Bel 06-51000071 of stuur een mail naar info@bureaubeterwerken.nl voor een afspraak of meer informatie.