Over

Over Bureau Beter Werken

Hoezo Beter Werken?

Het ‘beter werken’ in de bedrijfsnaam heeft een dubbele betekenis:

Je kunt beter werken dan ziek thuis zitten

Werken heeft veel betekenis voor de veel mensen. Het zorgt voor structuur, een doel in je leven, de mogelijkheid om je te ontplooien, sociale contacten op te doen en nog veel meer. Dat raak je allemaal kwijt als je ziek thuis zit. ‘Thuis’ is dan ook niet de beste plek om te herstellen van een burn-out. Dat moet zo veel mogelijk in een werkomgeving gebeuren, zodat belangrijke waarden snel hersteld kunnen worden.

Als je beter werkt, ben je efficiënter, heb je meer plezier en zorg je goed voor jezelf en elkaar

Als werken je meer energie oplevert dan het je kost, ben je beter aan het werk en laat je gezond werkgedrag zien. Ongezond werkgedrag ontstaat vaak doordat iemand gewoontes en  heeft ontwikkeld, die vroeger misschien ooit belonend waren, maar in het hier en nu niet meer gezond zijn. Hard werken, nooit nee zeggen, grofmazig agendabeheer, alles prioriteit geven, veel overwerken zijn daar voorbeelden van. Van te veel ongezond werkgedrag kun je opgebrand raken.

Arno Zijderveldarno-zijderveld-auteur-foto

Voor mij is Bureau Beter Werken de perfecte omgeving om werkzaam te zijn: het raakvlak van de werkende mens en zijn omgeving boeit mij mateloos, al sinds mijn studie arbeids- en gezondheidspsychologie. In mijn loopbaan staat het zoeken naar de meerwaarde van werken centraal. Wat drijft mensen? Hoe ontwikkelen zij gezonde en ongezonde gewoontes? Welke wisselwerking is er tussen de werkomgeving en de werknemer? Hoe zorg je voor de perfecte match? Welke invloed heb je als manager op de gezondheid van je medewerkers? Met deze vragen hou ik mij het liefst bezig, bij voorkeur wanneer ‘gezond werken’ niet vanzelfsprekend is. Dan wordt het spannend en interessant.

Mijn passie, mijn werk

Ik ben er dol op om mensen tot nieuwe inzichten te zien komen en het is mijn ervaring dat die nieuwe inzichten er komen zodra iemand ‘nieuw’ gedrag uitprobeert. Iedereen heeft het potentieel om zich gezond te gedragen en anderen te helpen om hun gedrag te veranderen. Het liefst begin ik bij managers, omdat zij van onschatbare waarde zijn voor een gezonde werkplek. Ik voel mij thuis in een rol waarin ik kan adviseren en actief mee kan helpen om oplossingen aan te dragen. Mijn advies- en trainingsvaardigheden heb ik opgedaan in het bedrijfsleven, mijn kennis van gedragsverandering heb ik op peil gehouden met trainingen op het gebied van oplossingsgericht coachen en gedragstherapie. Gewapend met deze kennis krijg ik er energie van om organisaties te helpen een gezonde omgeving te zijn voor hun medewerkers.