Over

Over Bureau Beter Werken

Hoezo Beter Werken?lamp

Het ‘beter werken’ in de bedrijfsnaam heeft een dubbele betekenis:

Je kunt beter werken dan ziek thuis zitten.

Werken heeft veel betekenis voor de veel mensen. Het zorgt voor structuur, een doel in je leven, de mogelijkheid om je te ontplooien, sociale contacten op te doen en nog veel meer. Dat raak je allemaal kwijt als je ziek thuis zit. ‘Thuis’ is dan ook niet de beste plek om te herstellen van een burn-out. Dat moet zo veel mogelijk in een werkomgeving gebeuren, zodat belangrijke waarden snel hersteld kunnen worden.

Omdat het op de werkplek moet gebeuren, is het belangrijk dat je als zieke medewerker kunt bouwen en vertrouwen op je collega’s en je leidinggevende. Zij kunnen de verzuimende medewerker het beste ondersteunen en helpen op de werkplek.

Bureau Beter Werken traint en adviseert managers om opgebrande medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun herstel.

Als je beter werkt, hoef je niet uit te vallen met een burn-out.

Als werken je meer energie oplevert dan het je kost, ben je beter aan het werk. Een burn-out ontstaat vaak doordat iemand gewoontes en gedragspatronen heeft ontwikkeld, die vroeger misschien ooit belonend waren, maar in het hier en nu ziekmakers zijn geworden. Hard werken, nooit nee zeggen, grofmazig agendabeheer, alles prioriteit geven, veel overwerken zijn daar voorbeelden van.

Een structurele gedragsverandering is nodig om herhaling van een burn-out te voorkomen. En daarvoor is het nodig dat ook de werkomgeving verandert. Vandaar dat Bureau Beter Werken niet alleen kijkt naar individueel gedrag bij het herstel van een burn-out, maar managers helpt om een gezonde werkplek te realiseren.

Hoe dan?

♦ Samen op weg naar een gezonde werkplek.

Bureau Beter Werken staat voor samenwerken en gezamenlijke belangen bij het terugdringen van psychisch verzuim. Als werken goed voor je is, dan is het ook ieders belang dat je zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Maar dan wel op een gezonde werkplek. En die maak je samen, als manager, collega en terugkerende verzuimer. Als je elkaar aanvult en ondersteunt, creëer je een gezonde omgeving, waar je met plezier en energie je werk kunt doen.

♦ Aandacht, aandacht en nog eens aandacht.

Niets geeft zoveel energie als echte aandacht voor elkaar. En dat gaat verder dan ‘hoe gaat het met je?’ en dan maar hopen dat de ander ‘goed’ zegt. Aandacht geven kost tijd. Maar het verdient zichzelf terug in bevlogen en betrokken medewerkers, die met plezier werken. Wist je dat je met een goed uitgevoerd ‘plan van aandacht’ de verzuimduur bij een burn-out met maar liefst 100 dagen kunt terugbrengen? Dat scheelt al gauw een half jaarsalaris aan verzuimkosten.

♦ Preventie en herstelbegeleiding versterken elkaar.

Bureau Beter Werken biedt een integrale aanpak. Leidinggevenden en collega’s trainen wij om met de juiste kennis, houding en vaardigheden te zorgen voor een werkomgeving waarin iedereen zich veilig, uitgedaagd en energiek kan voelen.  De opgebrande medewerker wordt tegelijkertijd in een maatwerk traject begeleid om sneller te kunnen terugkeren in zijn of haar werk en in de toekomst valkuilen te voorkomen.

Waarom een Bureau?

Een bureau is onlosmakelijk verbonden met de plek waar gewerkt wordt.

En daar wil Bureau Beter Werken actief zijn. Daarmee onderscheid ik mij bijvoorbeeld van psychologenpraktijken. Die zijn vaak juist ver is verwijderd van de werkplek. De klacht staat er centraal. Bureau Beter Werken stelt de oplossing centraal. Wanneer werk betrokken wordt bij het herstelproces, levert dat gezondheidswinst op en het zorgt ervoor dat verzuimkosten drastisch verlaagd worden. Verder past het bij Bureau Beter Werken om pragmatisch, doelgericht te werken. Ik denk en werk zowel vanuit het perspectief van de organisatie als dat de herstellende medewerker. Zo worden doelen gezamenlijke doelen en wordt de inspanning en verantwoordelijkheid gelijkwaardig verdeeld.

Arno Zijderveldarno-zijderveld-auteur-foto

Trainer, adviseur, trotse eigenaar van Bureau Beter Werken. 

Voor mij is Bureau Beter Werken de perfecte omgeving om werkzaam te zijn: het raakvlak van de werkende mens en zijn omgeving boeit mij mateloos, al sinds mijn studie arbeids- en gezondheidspsychologie. In mijn loopbaan staat het zoeken naar de meerwaarde van werken centraal. Wat drijft mensen? Hoe ontwikkelen zij gezonde en ongezonde gewoontes? Welke wisselwerking is er tussen de werkomgeving en de werknemer? Hoe zorg je voor de perfecte match? Welke invloed heb je als manager op de gezondheid van je medewerkers? Met deze vragen hou ik mij het liefst bezig, bij voorkeur wanneer ‘gezond werken’ niet vanzelfsprekend is. Dan wordt het spannend en interessant.

Mijn passie, mijn werk.

Ik ben er dol op om mensen tot nieuwe inzichten te zien komen en het is mijn ervaring dat die nieuwe inzichten er komen zodra iemand ‘nieuw’ gedrag uitprobeert. Iedereen heeft het potentieel om zich gezond te gedragen en anderen te helpen om hun gedrag te veranderen. Het liefst begin ik bij managers, omdat zij van onschatbare waarde zijn voor een gezonde werkplek. Ik voel mij thuis in een rol waarin ik kan adviseren en actief mee kan helpen om oplossingen aan te dragen. Mijn advies- en trainingsvaardigheden heb ik opgedaan in het bedrijfsleven, mijn kennis van gedragsverandering heb ik op peil gehouden met trainingen op het gebied van oplossingsgericht coachen en gedragstherapie. Gewapend met deze kennis krijg ik er energie van om organisaties te helpen een gezonde omgeving te zijn voor hun medewerkers.

(Visited 525 times, 1 visits today)