De 8 leukste oplossingsgerichte vragen die je zelf kunt stellen

In mijn praktijk als coach en trainer heb ik het graag over oplossingsgerichte gespreksvoering. Ik ben er dol op om oplossingsgerichte vragen te stellen! Waarom? Omdat het helpt om de kracht van de ander boven te halen. En omdat iedereen het kan toepassen!

Niet het probleem, maar de oplossing centraal

Oplossingsgericht werken is onder meer ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg, psychotherapeuten uit Amerika. Zij keken op een radicaal andere manier naar hun vak. In plaats van op het probleem, richtten zij zich op de oplossing. Automatisch kwam daarmee ook de focus niet te liggen op het verleden, maar op de toekomst. Problemen worden als uitdagingen gezien en de cliënt wordt gezien als de expert.

Positieve psychologie

Oplossingsgerichte gespreksvoering sluit daarmee aan bij de ‘nieuwe’ stroming in de psychologie, die meer de nadruk legt op positieve gevoelens en eigenschappen, die niet zijn verdwenen, maar wel kunnen zijn ondergesneeuwd bij persoonlijke problemen. De kracht van deze stroming is dat het datgene versterkt wat iedereen in potentie al kan hebben: zelfvertrouwen, zelfwaardering, betrokkenheid en bevlogenheid. Er is veel onderzoek gedaan naar de positieve psychologie en er is veel bewijs dat deze nieuwe manier van benaderen een groot effect heeft.

Alles wat je aandacht geeft, groeit (Aristoteles, 384-322 v. Chr.)

Van de psychologenpraktijk naar de werkpraktijk

Met de nadruk op groei en zelfregie is het stellen oplossingsgerichte vragen bij uitstek geschikt voor managers die ondersteunend, en vanuit aandacht voor de talenten van hun medewerkers willen coachen.  Moeilijk? Ja, misschien in het begin best lastig. Je moet de regie loslaten over de oplossing en soms op je handen zitten om niet te snel zelf met suggesties en ideeën te komen. Maar oefening baart kunst.

Een goede vraag stellen maakt de ander beter

Dit vind ik zelf de 8 leukste vragen om te stellen:

  • Wat zal dit gesprek voor jou de moeite waard maken?
  • Stel dat vannacht als door een wonder jouw probleem is opgelost. Waaraan zul je dat morgenochtend als eerste merken?
  • Wat doe je nu niet dat je dan wel zult doen?
  • Wat gaat er nu al goed? En wat nog meer?
  • Waar wil je meer van gaan doen?
  • Op welk terrein wil je de meeste verbetering zien?
  • Wie of wat kan jou helpen om je doel te realiseren?
  • Wat is de eerste stap die je gaat zetten om de oplossing te verwezenlijken?

Deze vragen zijn afkomstig uit het boek ‘oplossingsgerichte vragen’ van Fredrike Bannink. Een echte aanrader als je hiermee aan de slag wilt!

Spreekt deze manier van coachen jou aan? Neem dan gerust contact met me op, dan maken we een eerste afspraak.