Herstelbegeleiding

 

extension-cable-159695_1280Herstelbegeleiding voor werknemers

Neem je als manager het liefst een professional in de arm om jou te helpen bij de begeleiding van een opgebrande medewerker? Ook daar biedt Bureau Beter Werken mogelijkheden voor.

Werkwijze

Bureau Beter Werken hanteert een bewezen effectieve methode om medewerkers te begeleiden. In onze aanpak staat het vinden van energiegevers en het veranderen van ongezonde gedragspatronen centraal. Wij focussen ons specifiek op de omgeving waar de burn-out is ontstaan: de werkplek van de medewerker.  Door samen in kaart te brengen wat jouw medewerker nodig heeft en hem in staat te stellen om vanuit zijn kracht te (gaan) werken, vinden we aanknopingspunten waarmee we geleidelijk het uren- en takenpakket kunnen uitbreiden. Of als daar geen mogelijkheden voor zijn: dan zoeken we naar mogelijkheden elders in het bedrijf, of daarbuiten (tweede spoor).

Aanpak

In 10 gesprekken worden 4 fases doorlopen met jouw medewerker:

  1. Diagnose, bewustwording en herstel van energie. We stellen vast of er echt sprake is van een burn-out en gaan aan de slag met energievers en het herstellen van een dagritme. Een noodzakelijke stap voorafgaand aan de werkhervatting.
  2. Bezinning en heroriëntatie. Wat is er voor jouw medewerker nodig om vanuit zijn kracht te werken en een evenwichtige energiebalans te handhaven. Aanleren van ‘gezond werkgedrag’, afleren of vermijden van risicogedrag. Wegnemen van ‘ziekmakende’ aspecten in het werk.
  3. Geleidelijke werkhervatting. Opbouw in uren en taken. Te beginnen met de taken die energie opleveren.
  4. Terugvalpreventie. Afspraken over ‘alarmsignalen’ en borgen van hulpbronnen om herhaling te voorkomen.

Voorafgaand wordt een plan van aanpak opgesteld, waar zowel werkgever als werknemer zich aan comitteert.

Investering en rendement

De kosten voor het traject bedragen € 2.500,- excl. BTW. Dit heeft u terugverdiend als uw medewerker 7 – 10 dagen eerder aan het werk is dan het geval zou zijn zonder herstelbegeleiding.

De duur van het traject is ca. 6 – 10 maanden. We streven naar een gedeeltelijke werkhervatting in de 4e week van het traject.

 

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

(Visited 342 times, 1 visits today)