Werkhervatting bij overspannenheid

Aan de slag na een tegenslag

Een burn-out is vaak het gevolg van jarenlange overbelasting of chronische stress. Bij overspannenheid gaat het echter vaak om een samenloop van gebeurtenissen die ervoor zorgt dat je van het ene op het andere moment niet meer kunt functioneren. De oorzaak kan binnen je werk of daarbuiten liggen, of een combinatie. Bijvoorbeeld een conflict, een drukke periode, ingrijpende gebeurtenissen of heftige veranderingen in je werk of je leven.

Omdat de situatie bij overspannenheid anders is dan bij een burn-out, heb je andere ondersteuning nodig om weer aan de slag te gaan. De boel weer op een rijtje krijgen bijvoorbeeld, overzicht hebben over je taken en belastbaarheid, een goed onderbouwd plan of een aanpassing in je werkomgeving.

Hoe kan Bureau Beter Werken helpen?

Allereerst brengen we jouw situatie met je in kaart. Wat is er gebeurd? Wat moet er veranderen? Is het echt overspanning of kan er iets anders aan de hand zijn? Daarna gaan we aan de slag met wat jij nodig hebt om je werk stapsgewijs te hervatten. We denken met je mee in oplossingen, maken ze concreet. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van overzicht in taken en werktijden die goed bij jouw situatie passen. Het voorbereiden van een lastig gesprek, de voorbereiding op je eerste klantcontact of het moment dat je je collega’s weer gaat spreken. Kortom, alles wat jij nodig hebt om de drempel te verlagen en houvast te krijgen bij een verantwoorde, plezierige werkhervatting.

Onze aanpak

  • Een persoonlijk intake, inclusief vragenlijst om overspannenheid vast te stellen
  • Een plan van aanpak
  • 5 begeleidingsgesprekken om werkhervatting op te bouwen
  • Afstemming met leidinggevende en zo nodig de bedrijfsarts
  • Nazorg: een terugkomgesprek 1 maand na laatste begeleidingsgesprek

Kosten

De kosten voor een werkhervattingstraject bedragen € 1.250,00 excl. BTW. Dit is inclusief intake, vragenlijst, gesprekken, overleg met werkgever en terugkomgesprek.

Contact

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Bel 06-51000071 of stuur een mail naar info@bureaubet