Manager, heb jij al een Plan van Aandacht?

Begeleiding opgebrande medewerkerHerken je dat?

Je hebt een zieke medewerker die al een tijdje thuis zit. Je wilt graag weten hoe het met hem of haar gaat. Daarom heb je je voorgenomen om aan het eind van de dag even te bellen. Onverwacht komt er iets tussen. Je moet een brandje blussen of naar een ingelaste vergadering. Je vergeet te bellen. Morgen dan maar. En aan het eind van de week besef je: nog steeds niet gebeld. Volgende week dan maar. Voor je het weet is er weer een week verstreken en heb je nog niet gebeld. Jouw goede bedoelingen smoren in de waan van alledag.

Aandacht loont.

Wist je dat ‘vergeten’ een van de belangrijkste redenen is dat verzuim langer duurt dan nodig is? En dat het geven van positieve, oprechte aandacht jouw belangrijkste medicijn is voor het snelle herstel van je medewerker? Voor iemand die ziek thuis zit, duren de dagen langer dan voor iemand die werkt. Hij heeft genoeg zaken om over te piekeren en ook nog eens genoeg tijd om te piekeren. Jouw medewerker kan dan al snel het gevoel hebben dat er niemand naar hem omkijkt. Jouw aandacht is misschien wel meer welkom dan je zelf denkt of verwacht.

Vergeten gaat vanzelf en ongemerkt, voor niet vergeten moet je iets doen.

Als je er een plan van maakt, is de kans het grootst dat je de afspraken die je maakt ook kunt nakomen. Noem je het een ‘plan van aandacht’, dan is ook direct duidelijk wat het doel is: niet vergeten om aandacht te geven.

Waaraan herken je een goed plan van aandacht?

  • Het wordt breed gedragen. Goed contact is gewenst contact. Zowel jij als je zieke medewerker moeten zich prettig voelen bij de manier waarop (en de mate waarin) er contact is. Maak – zodra zichtbaar wordt dat het om een langdurige ziekmelding gaat – afspraken met elkaar hoe je het contact gaat onderhouden en bij wie het initiatief daarvoor komt te liggen. Overleg waar mogelijk met bedrijfsarts, casemanager, behandelaar en andere betrokkenen over de onderlinge rolverdeling. Wie doet wat en wie heeft wanneer contact?

 

  • Het is concreet. Zelf stel je vast hoe je ervoor gaat zorgen dat je de gemaakte contactafspraken ook echt nakomt. Hanteer en volg een concreet plan van aanpak om je afspraken te plannen en borg voor jezelf dat je de gemaakte afspraken altijd nakomt. Bedenk direct bij een ziekmelding de frequentie waarmee je contact wilt houden. Is dit bijvoorbeeld 1 x per 2 weken, block die tijd dan in je agenda. Bouw momenten in dat je ook eens belt of langsgaat zonder dat het werk direct onderwerp of aanleiding is. Zo zorg je voor echte aandacht voor je medewerker.

 

  • Het is simpel. Maak het niet groter of zwaarder dan het is, namelijk een hulpmiddel om te zorgen dat je betrokken blijft bij elkaar. De kern van een goed plan van aandacht is dat je afspraken maakt en nakomt. Zet deze dan ook gewoon in je agenda. Komt er toch iets tussen? Neem dan even contact op om de afspraak te verzetten. Moet natuurlijk niet te vaak gebeuren. En verras je medewerker daarnaast eens met wat extra aandacht. Bijvoorbeeld bij diens verjaardag, met kerst of als er in het bedrijf iets te vieren is.

 

  • Het heeft maar één doel: aandacht geven. Zet je medewerker niet onder druk op contactmomenten door telkens te vragen wanneer hij gaat beginnen. Het moet niet bedoeld zijn als een ‘verantwoordingsmoment’, dat voelt vaak niet prettig. En het past niet bij de rol die jij als manager kunt vervullen. Voor jouw medewerker is het vervelend en onnodig belastend om telkens dezelfde vragen te moeten beantwoorden.

Als je met deze handvatten het contact met jouw medewerker weet te behouden, ben je van onschatbare waarde. Het voordeel van een plan is bovendien dat het je inzicht geeft in de tijd die het je kost. Helemaal niet veel namelijk. Een gesprek van 10 minuten is al heel waardevol. Als je bedenkt dat je met elke dag dat jouw medewerker minder verzuimt 200 euro verdient, is dat zeer welbestede tijd!